List św. Pawła do Filipian

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

Nazwa listu wywodzi się od nazwy adresatów. Byli nimi chrześcijanie miasta Filipy w Macedonii. Najstarszy rękopis list, sięgający III w. ne. nosił krótki tytuł “Do Filipian”.

Treść:

Treścią listu św. Pawła do Filipian jest ogólna informacja o aktualnym stanie ap. Pawła, jego planach, a także zachęta do chrześcijańskiego życia i ostrzeżenie przed agitatorami żydowskimi. List do Filipian to list przyjaciela do przyjaciół. Jest pełen prawdy i duchowych rad. Pisany jest z wyrazami szacunku i uznania dla jego adresatów.

Autorstwo:

Pawłowe autorstwo listu do Filipian nie jest kwestionowane. Współcześni bibliści opowiadają się za apostołem Pawłem jako autorem listu.

Tło historyczne:

Okoliczności powstania zboru w Filipach opisuje Łukasz w Dziejach Apostolskich. Paweł będąc w Troadzie ok. roku 50 ne. Przeprawił się wraz ze swymi towarzyszami - Sylasem, Tymoteuszem i Łukaszem do Macedonii i zatrzymał się w Filipach głosząc tam Ewangelię. List do Filipian został napisany podobnie jak List do Efezjan podczas pierwszego uwięzienia Pawła w Rzymie, a więc w okresie 61-63 rok ne.

Podział księgi:

Wstęp

 1. Pozdrowienie Filipian: 1,1.2.
 2. Radość z ich nawrócenia: 1,3—8.
 3. Modlitwa w intencji duchowego wzrostu Filipian: 1,9—11.

I. Opis warunków i uczuć Pawła: 1,12—26.

 1. Uwięzienie i jego skutki w postępie Ewangelii: 1,12—17.
 2. Stosunek Pawła do uwięzienia: 1,18—26.

II. Napomnienie do jedności i poświęcenia: 1,27—2,16.

 1. Potrzeba wytrwałości i odwagi: 1,27—28.
 2. Znoszenie cierpień: 1,29.30.
 3. Apel o chrześcijańską jedność i pokorę: 2,1—4.
 4. Chrystus najwyższym wzorem uniżenia i pokory: 2,5—lL
 5. Praktyczne naśladownictwo wzoru: 2,12—16.

III. Wyjaśnienie planów na przyszłość: 2,17—30.

 1. Plan posłania Tymoteusza: 2,17—23.
 2. Nadzieja rychłego uwolnienia: 2,24.
 3. Zamiar wysłania Epafrodyta: 2,25—30.

IV. Napomnienia: 3,1—4,9.

 1. Radość w Panu: 3,1.
 2. Ostrzeżenie przed dwoma niebezpieczeństwami: 3,2—21.
  • judaizm — występujący przeciw łasce:  3,2—16,
  • materializm — występujący przeciw duchowi: 3,17—21.
 3. Ponowny apel o jedność i wytrwałość: 4,1—3.
 4. Wezwanie   do   radości,   unikanie   zbytku   i   korzystanie z rzeczy dobrych: 4,4—9.

Zakończenie

 1. Potwierdzenie przyjęcia darów: 4,10—19.
 2. Pozdrowienia dla wszystkich od wszystkich: 4,20—23.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)