List św. Pawła do Kolosan

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

List ten przypuszczalnie nie posiadał pierwotnie żadnej nazwy. Najstarszy rękopis listu nosił nazwę “Do Kolosan”. Nazwa ta jednak została prawdopodobnie dodana przez kopistę w czasie późniejszym, tj. wówczas, gdy listy ap. Pawła były kolekcjonowane i w całości publikowane. Jednakże z treści wynika, że nazwa powyższa jest właściwa.

Treść:

Treścią listu św. Pawła do Kolosan jest dostojeństwo Chrystusa jako Syna Bożego, oraz sprawy duszpasterskie zboru w Kolosach. Główną myślą przewodnią listu jest zdecydowane przeciwstawienie się panującej w zborze koloseńskim herezji. W Galacji i w innych miejscach ap. Paweł zwykle rozprawiał się z judaizmem, tutaj cel był podwójny. Nie tylko musiał zwalczać żydowski legalizm rytualny, lecz także przeciwstawiać się pewnym elementom pogańskiej gnozy, usiłującym zdegradować zbawcze stanowisko Chrystusa.

Autorstwo:

List nosi imiona Pawła i Tymoteusza jako autorów listu (1,1) jednakże liczne określenia występujące w liście wskazują na ap. Pawła jako faktycznego autora listu, piszącego w imieniu swoim i swego młodszego towarzysza posługi Chrystusowej. Wczesny Kościół chrześcijański jednomyślnie przypisywał list ap. Pawłowi.

Tło historyczne:

Miejscem powstania listu był niewątpliwie Rzym, a datą jego powstania rok ok. 62 ne., tj. podczas pierwszego uwięzienia Pawła, trwającego od jesieni 61 roku do jesieni roku 63 ne. Ap. Paweł nie założył osobiście zboru w Kolosach. Wiadomość o nich przyniósł przypuszczalnie Pawłowi do Rzymu Epafraz mieszkaniec Kolosów. One też były bezpośrednią przyczyną niezwłocznego napisania listu. Niebezpieczeństwa zagrażające Kolosanom pochodziły ze strony rozpowszechnianych wśród nich fałszywych nauk. Niektórzy bibliści identyfikują je z pewną formą judaizmu i gnostycyzmu.

Podział księgi:

Wstęp

 1. Pozdrowienie: 1,1—2.
 2. Wdzięczność Pawła za postęp Kolosan: 1,3—8.
 3. Modlitwa za dalszy rozwój: 1,9—11.
 4. Dziękczynienie za błogosławieństwo Boże: 1,12—13.

I. Część doktrynalna: 1,14—2,3.

 1. Znakomitość Chrystusa: 1,14—19.
 2. Dzieje Chrystusa: 1,20—22.
 3. Ewangelia ap. Pawła: 1,23—2,3.

II. Część dydaktyczna: 2,4—23.

 1. Ostrzeżenie przed błędami: 2,4—8.
 2. Chrystus rozwiązaniem problemów doktrynalnych: 2, 9—23.

III. Część napominawczo-zachęcająca: 3,1—4,6.

 1. Śmierć dla świata — życie dla Chrystusa: 3,1—4.
 2. Żądze cielesne zwyciężone przez siły Chrystusa: 3,5—11.
 3. Celem życia doskonałość Chrystusa: 3,12—17.
 4. Stosunki społeczne (w małżeństwie, rodzinie, pracy): 3,18—4,1.
 5. Ogólne rady: 4,2—6.

Zakończenie

 1. Wyjaśnienia: 4,7—9.
 2. Pozdrowienia i błogosławieństwa: 4,10—18.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)