Pierwszy List św. Jana

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

W najstarszych rękopisach znajduje się krótka nazwa “Pierwszy Jana”. Nie jest pewne, czy list ten jest w ogóle pierwszym listem napisanym przez Jana. Niemniej jednak przyjmujemy go jako pierwszy list św. Jana, zachowany w kanonie Pisma Św. Przez Kościół Chrześcijański.

Treść:

Treścią pierwszego listu św. Jana jest “umocnienie wiary prawdziwej w Jezusa Chrystusa”. Kluczowym tematem listu jest “miłość”, gdyż “Bóg jest miłością”. Miłość pochodzi od Boga. Bóg iłuje nas, w dowód czego dał swojego Syna, dlatego powinniśmy i my jedni drugich miłować.

Autorstwo:

W żadnym z listów św. Jana autor nie identyfikuje siebie na wzór np. ap. Pawła, czy ap. Piotra, a jednak wiele dowodów wewnętrznych i zewnętrznych wskazuje niedwuznacznie na ap. Jana jako autora.

Tło historyczne:

Tradycja wczesnochrześcijańska stwierdza, że ap. Jan przez wiele lat przebywał w Jerozolimie, a po zagładzie miasta udał się do Małej Azji, gdzie wizytował znajdujące się tam zbory. Stamtąd został wezwany do Rzymu, aby stanąć przed cesarzem Domicjanem. W Rzymie doznał tortur. Został wrzucony do kotła wrzącej oliwy, lecz Pan wyrwał swego sługę z opresji. Potem został skazany przez cesarza na wygnanie na wyspę Patmos. Podczas wizytacji zborów małoazjatyckich przebywał także w Efezie. Tam przypuszczalnie ap. Jan napisał swe listy. List został prawdopodobnie napisany w połowie lat dziewięćdziesiątych pierwszego wieku ne. Dowodem na istnienie listu już na początku II wieku ne. są wypowiedzi Polikarpa oraz Repiasza, a także świadectwa Ireneusza i kanon Muratoriego.

Podział księgi:

Wstęp

 1. Bezpośredni kontakt z Jezusem: 1,1—3.
 2. Cel listu: 1,3—4.

I. Konieczność społeczności z Bogiem i ludźmi: 1,5—10.

 1. Przebywanie w świetle: 1,5—7.
 2. Pełnia radości: 1,4.

II. Napomnienie do bezgrzesznego życia: 2,1—28.

 1. Chrystus pośrednikiem: 2,1—2.
 2. Chodzić, jak On chodził: 2,3—6.
 3. Nowe przykazanie: 2,7—11.
 4. Apel Jana do wyznawców: 2,12—28.

III. Różnice między dziećmi Bożymi a szatana: 2,29—3,24.

 1. Sprawiedliwość synów Bożych: 2,29—3,7.
 2. Kto grzeszy jest z diabła: 3,8.9.
 3. Kto nie miłuje brata jest z diabła: 3,10—18.
 4. Zapewnienie Boże o zbawieniu: 3,19—24.

IV. Prawda, miłość i wiara: 4,1—5,12.

 1. Duch prawdy i duch błędu: 4,1—6.
 2. Miłość jest od Boga: 4,7—21.
 3. Wiara przynosi zwycięstwo i życie: 5,1—12.

Zakończenie

 1. Przypomnienie celu życia: 5,13.
 2. Wezwanie do bezgrzeszności: 5,14—17.
 3. Zachęta do poznania Boga i Chrystusa: 5,18—21.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)