Księga Habakuka

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

Nazwą księgi podobnie jak innych ksiąg Proroków Mniejszych jest imię autora. Imię Habakuk, hebr. Chabaqquq, wywodzi się od słowa chabaq oznaczającego “uścisk miłości”. Niektórzy wywodzą to imię od akkadyjskiego hambaququ, będącego nazwą aromatycznej rośliny ogrodowej.

Treść:

Treścią księgi są wizje i lamentacje, które stanowią zapowiedź powołania Chaldejczyków i ich okrutnych ataków oraz modlitwy zawierające opis Boga jako władcy.

Autorstwo:

O Habakuku nie wiemy nic więcej ponad to, co zostało zawarte w samej księdze, a jest tego bardzo niewiele. Był współczesny prorokowi Nahumowi. Był prorokiem ze wszystkimi znamionami towarzyszącymi działalności proroka, choć nie wiemy, czy był przygotowywany do tego w szkole prorockiej, czy też podobnie jak Amos został przez Boga specjalnie powołany.

Tło historyczne:

Powstanie księgi przypada prawdopodobnie na późny okres panowania Manasesa(696-641) albo też na pierwsze lata rządów Jozjasza. Najbardziej prawdopodobne jest to, że służba Habakuka nastąpiła po zakończeniu służby proroka Nahuma (640-626?), toteż przyjmuje się dla proroctwa Habakuka przybliżoną datę 630 r. pne. Są to czasy głębokiej apostazji w Judzie. Habakuk widzi niebezpieczeństwo zagrażające Judzie za strony Chaldejczyków pod wodzą Nabopolazara, który rozpoczął zwycięski pochód w 626r.pne.

Podział księgi:

Wstęp

 1. Widzenie: 1, 1.
 2. Skarga Habakuka. 1, 2—5.

I. Boże zamiary względem Judy i Babilonu: 1, 6—17.

 1. Boże zamierzenia: 1, 5—11.
 2. Błaganie złagodzenia kary: 1, 12—17.

II. Zaufanie w mądrość Bożych planów: 2, 1—20.

 1. Habakuk żąda odpowiedzi: 2, 1.
 2. Bóg zaleca zaufanie: 2, 2—4.
 3. Bóg wylicza grzechy Babilonu: 2, 5—20.

III. Modlitwa (psalm) Habakuka: 3, 1—19.

 1. Wstawiennictwo o Boże działanie: 3, 1—2.
 2. Wizja przyjścia Pana: 3, 3—15.

Zakończenie

 1. Trwoga: 3, 16. 17.
 2. Wyznanie wiary: 3, 18—19.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)