Biblia

 kategoria: Ciekawostki

 1. Słowo Biblia pochodzi ze słowa greckiego biblion i oznacza zwój papirusu, księgę.
 2. Biblia została przetłumaczona na 1500 języków i dialektów.
 3. Cała Biblia została napisana w okresie obejmującym więcej niż 1500 lat.
 4. Jest to praca około 40 autorów, z najróżniejszych zawodów: rolnicy, rybacy, a nawet sławni królowie.
 5. Stary Testament został napisany w języku hebrajskim, z wyjątkiem niektórych wersetów z Ezdrasza, Jeremiasza i Daniela, które zostały napisane w języku aramejskim.
 6. Nowy Testament został napisany w języku greckim.
 7. Pierwszy kompletny przekład Biblii na język angielski zostało wykonane przez Wycliffa w 1380 roku.
 8. Martin Luther był pierwszym tłumaczem Biblii na język niemiecki.
 9. W bibliotece uniwersyteckiej w Getyndze, w Niemczech, jest Biblia, która została napisana na 470 liściach palmowych.
 10. Najstarsza księga Biblii to Księga Rodzaju. Uważa się, że została napisana przez Mojżesza, gdy był na pustyni.
 11. Pierwszy Psalm znajduje się w 2 Księdze Samuela 1:19-27, jest to lament Dawida nad Saulem i jego synem Jonatanem.
 12. Biblia zawiera 1189 rozdziały i 31.102 wersety.
 13. W Księdze Estery werset 08:09 jest najdłuższym wersetem w Biblii.
 14. Największy rozdział Biblii to Psalm 119.
 15. Ostatnia księga Biblii, jaka została napisana to 3 List Jana.
 16. Najmniejsza księga to 2 List Jana.
 17. Księga Izajasza jest jak mała Biblia: ma 66 rozdziałów, pierwsze 39 piszą o przeszłości, a pozostałe 27 mają obietnicę przyszłości.
 18. Wszystkie wersety Psalmu 136 kończy się tym samym refrenem: "Albowiem na wieki trwa łaska jego".
 19. Judasz był jedynym z dwunastu apostołów, który nie był z Galilei.
 20. Wiersze 8, 15, 21 i 31 Psalmu 107 są identyczne.
 21. Matuzalem, najstarszym człowiekiem w Biblii, zmarł przed ojcem, Enoch, który wstąpił do nieba.
 22. Lot był ojcem i dziadkiem Moaba i Ben-Ammi, ponieważ córki Lota współżyły ze swym ojcem (Rdz 19:36-38).
 23. 42000 ludzi straciło życie, nie wiedząc, jak wymawiać słowo Shibboleth (Sdz 12:5,6)
 24. Adam nie miał matki.
 25. Jedyny wiek kobiety, jaki jest wymieniony w Biblii, to wiek Sarah (Rdz 23:1)
 26. Pierwsza operacja została przeprowadzona przez Boga, gdy wyjął żebro Adama (Rdz 2:21-22)
 27. Oprócz Jezusa, tylko Eliasz i Mojżesz pościli 40 dni i 40 nocy. (1 Krl 19:8; Pwt 9:09)
 28. Psalm 119, najdłuższy w Biblii, jest akrostychem. 176 znaki są podzielone na 22 sekcji po osiem znaków każda, odpowiadających każdej z alfabetu hebrajskiego.
 29. W Gat był człowiek wielkiego wzrostu, który miał 6 palców u każdej ręki i każdej stopy (2 Sm 21:20)
 30. Eliasz tak jak Jezus na pustyni miał przywilej jedzenia posiłku przygotowanego przez anioła.
 31. Istnieje wiele interesujących faktów odnoszących się do statystyki z Biblii. Jedną z liczb w Biblii jest 7. Wśród Hebrajczyków uznawano ją za świętą i symbol doskonałości.
 32. Noe miał 600 lat, kiedy skończył Arkę.
 33. Mądry Salomon stworzył ponad trzy tysiące przysłów.
 34. Werset, który jest w centrum Biblii to Psalm 118. Jest 594 rozdziałów przed i po Psalmie 118.
 35. Psalm 119 ma 176 wersetów.
 36. Psalm 117 jest najkrótszym rozdziałem w Biblii, ma dwa wersety.
 37. Największą księgą Biblii są Psalmy, ma 150 rozdziałów.
 38. Paweł, wielki apostoł pogan, został ścięty w Rzymie na zlecenie tyrana Nerona.
 39. Ser występuje w Biblii po raz pierwszy w 1 Sm 17:18.
 40. Ostatnie miasto wymienione w Biblii jest święte miasto (Objawienie 22:20)

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)