Adresaci Ewangelii

 kategoria: Ciekawostki

Adresaci Ewangelii Marka

Pierwszą Ewangelią była Ewangelia Marka. Marek był prawdopodobnie współpracownikiem św. Piotra, zaś adresatami Ewangelii byli poganochrześcijanie z obszaru Cesarstwa Rzymskiego. Odkryć to można w sposób pośredni, analizując język i treść Ewangelii.

Są częste tłumaczenia z języka hebrajskiego i aramejskiego na język grecki, nie brak też w niej słów łacińskich, często wyjaśniane są zwyczaje żydowskie, czego nie potrzebowali judeochrześcijanie.

Ewangelię możnaby nazwać krótką biografią Jezusa.

Adresaci Ewangelii Mateusza

Ewangelia Mateusza adresowana jest do chrześcijan pochodzenia żydowskiego żyjących w gminie Syro-Palestyńskiej oraz ortodoksyjni Żydzi.

Wiemy to z tego, że liczne cytaty pochodzą ze Starego Testamentu, znanego Żydom, występują zwyczaje żydowskie (obmycia rytualne, zajmowanie pierwszych miejsc przez faryzeuszy, dziesięcina, noszenie flakterii, spoczynek szabatowy, dawanie listu rozwodowego), oraz środki stylistyczne charakteryzujące semicki język mówiony (paralelizmy, powtórzenia tych samych formuł, częste posługiwanie się liczbami o znaczeniu symbolicznym, zwłaszcza liczba 7).

Adresaci Ewangelii Łukasza

Ewangelia Łukasza adresowana jest do chrześcijan pochodzenia greckiego, głównym jednak adresatem jest Grek Teofil.

Adresaci Ewangelii Jana

W czasach, gdy powstaje Ewangelia, chrześcijanie napotykają na wielkie niebezpieczeństwa: zanik pierwotnej pobożności, herezję (głównie gnostycyzm) i prześladowania.

Ewangelia Jana skierowana jest przede wszystkim do wierzących chrześcijan, by umocnić ich wiarę.

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)