Ludzie pustyni

 kategoria: Ciekawostki

Ludzie pustyni

Izraelici jako ludzie pustyni uważali morze za bezwzględną granicę swojej ekspansji i nie doceniali należycie wartości transportu morskiego. Wybornymi żeglarzami byli natomiast zamieszkujący północne rubieże Fenicjanie, co jednak wcale nie budziło zazdrości Izraelitów. Wprawdzie w starożytności istniało w Palestynie kilka portów (Aszkelon, Joppa, Dor, Akko), ale powstały one głównie dzięki Filistynom i nigdy nie były wielkie ani w pełni wykorzystane. Nawet wtedy, gdy Izraelici pokonali ostatecznie Filistynów, nie wykazali większego zainteresowania kwitnącymi niegdyś portami. Na morze patrzyli z nieufnością i strachem.

W Biblii rzadko znajdujemy dłuższe nawiązania do morza i typowo morską terminologię. W Starym Testamencie pojawia się ona w Księdze Jonasza i sporadycznie w innych miejscach (np. w opisie Tyru w Księdze Ezechiela w rozdziałach 26-28). W Nowym Testamencie znajdujemy ją przede wszystkim w Dziejach Apostolskich – w opisach wypraw misyjnych Pawła.

Nieufność wobec morza i jego zalet jest pochodną mentalności ludów Żyznego Półksiężyca. Trochę wody to dla mieszkańca namiotów rzecz zbawienna, mnóstwo wody – to zagrożenie i zguba.

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)