Miasta kananejskie

 kategoria: Ciekawostki

Miasta kananejskie

Wraz z napływem i osiedlaniem się Kananejczyków nastąpił żywiołowy rozwój miast, zarówno istniejących jak i nowych, m.in. Aj, Megiddo, Aradu, Jerycha, czy Bet Szean. Nasilenie procesu urbanizacji przypada na drugą (2900-2700 przed Chr.) i trzecią (2700-2200 przed Chr.) fazę wczesnego brązu. Były to miasta-państwa o dużym stopniu samowystarczalności i autonomii.

Przybysze wprowadzili nowe techniki architektoniczne. Budowali dobrze zaplanowane, skanalizowane miasta o sprawnym systemie zaopatrzenia w wodę i otwartych przestrzeniach przeznaczonych na użytek publiczny. Dzielnice mieszkalne były oddzielone od rzemieślniczych. Miasta otaczano murami. Bramy (najczęściej fankowane dwiema wieżami) były wąskie i służyły obronie miasta.
W latach 2200-2000 przed Chr. większość miast kananejskich została zniszczona podczas migracji występujących na terenie Żyznego Półksiężyca. Zostały one odbudowane dopiero w czasie osiedlania się Amorytów w Kanaanie.

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)