Podróże biblijne

Kampania wojenna Dawida

 kategoria: Atlasy biblijne   dział: Podróże biblijne

 

1. Dawid zdobywa Jerozolimę

"I wyruszył król wraz ze swoimi ludźmi do Jeruzalemu" 2Sm 5:6 

Dawid, jako król potrzebował stolicę. Dlatego wyruszył przeciwko Jebuzejczykom, posiadającym twierdzę Syjon, którzy chełpili się obronnością swego miasta twierdząc, że Dawid nie wejdzie do niego, ale "ślepi i kulawi go przepędzą".

Pierwszy do miasta przedarł się Joab, syn Serui i został naczelnikiem. Dawid obudował twierdzę dookoła i nazwał ją Miastem Dawida".

2Sm 5:6-9, 1; 1Kn 11:4-9

2. Dawid pokonuje Filistynów w Dolinie Refaim

"Lecz Filistyńczycy nadciągnęli ponownie i rozłożyli się w dolinie Refaim." 2Sm 5:22

Gdy Filistyni dowiedzieli się o Dawidzie, że stał się nowym królem Izraela, dawni jego sprzymierzeńcy stali się jego wrogami. Dawid, znając potęgę wojsk filistyńskich pytał Boga, czy ma ruszyć do walki. Gdy otrzymał potwierdzenie, starł się z Filistynami pod Baal-Perasim. Tam pobici Filistyni w popłochu pogubili swoje bożki, jednakże ponownie zwrócili się przeciw Dawidowi i po raz kolejny zostali pokonani w Dolinie Refaim.

2Sm 5:17-25

3. Dawid zwycięża Moabitów

"Pobił też Moabitów i nakazawszy im pokłaść się na ziemi, odmierzył ich sznurem, następnie przeznaczył dwa sznury na uśmiercenie, a po całym jednym sznurze na zachowanie przy życiu. Moabici zostali hołdownikami Dawida, składającymi daninę." 2Sm 8:2

4. Dawid zwycięża Hadadezera, króla Soby

"Potem Dawid pobił Hadadezera, syna Rechoba, króla Soby, gdy ten wyprawił się, ażeby przywrócić swoją władzę nad rzeką Eufrat." 2Sm 8:3  

Soba była bogata w miedź, dzięki czemu była najpotężniejszym państwem aramejskim. W trakcie wyprawy wojennej króla Hadadezera, Dawid na czele swoich wojsk pobił Aramejczyków mimo znacznej pomocy, jaką Aramejczykom zapewnili wojownicy damasceńscy. Zginęło ich wtedy 22 tysiące wojowników.

Aramejczycy stali się hołdownikami Dawida, składającymi daninę, zaś Toi, król Chamatu, wdzięczny za uwolnienie go od wojen z Hadadezerem, darował Dawidowi złote, srebrne i miedziane naczynia.

2Sm 8:3-10

5. Pokonanie Edomitów w Dolinie Soli

"I tak zyskał Dawid sławę. Gdy zaś powrócił po zwycięstwie nad Aramejczykami, pobił jeszcze Edomitów w Dolinie Solnej w liczbie osiemnastu tysięcy wojowników" 2Sm 8:13   

Edomici stali się hołdownikami Dawida. W każdej twierdzy edomskiej znalazła się załoga izraelska.

2Sm 8:13-14; 1Kn 18:12-13

6. Bitwa z Ammonitami

"Wyszli tedy Ammonici i ustawili się do bitwy przed wejściem do bramy" 2Sm 10:8

Wojna ammonicka była najdłużej trwającą bitwą Dawida.

Gdy zmarł król Ammonitów, Dawid wysłał posłów, by złożyć kondolencje jego synowi, Chanunowi. Ten jednak podejrzewając podstęp pohańbił posłów, co bardzo rozgniewało Dawida.

Wiedząc o wcześniejszych zwycięstwach Izraelitów Ammonici postanowili zwerbować w swoje szeregi Aramejczyków z Soby i Bet-Rechob, z Maaka i Tob.

Dawid wysłał do walki Joaba i brata jego Abiszaja wraz ze swymi najdzielniejszymi wojownikami. Ammonici zostali pobici, jednak, gdy Joab zaniechał pościgu za nimi, zebrali się ponownie w Chelam, a Szobach, wódz wojska Hadadezera stanął na czele armii.

Dawid przeprawił się przez Jordan i stoczył bitwę z Aramejczykami wysłanymi przez Hadadezera, podczas której zginął wódz Szobach.

Zjednoczeni królowie, widząc klęskę swoich wojsk, zawarli pokój z Izraelem.

2Sm 10:1-19; 1Kn 19:1-19

7. Ostateczna rozprawa z Ammonitami

"Następnego roku, w czasie kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem, i ci splądrowali ziemię Ammonitów i oblegli Rabbę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie." 2Sm 11:1

Ammonici nie zaprzestali walk z Izraelem, dlatego następnego roku Dawid wysłał wojowników, by splądrowali ziemię ammonicką, sam jednak pozostał w Jerozolimie, co skończyło się dla niego fatalnym związkiem z Batszebą, żoną Uriasza, który w tym czasie walczył pod Rabbą.

Gdy Batszeba zaszła w ciążę, Dawid, chcąc ukryć ich związek, nakazał wystawić Uriasza na śmiertelny cios pod bramą miasta. Joab, jako posłuszny żołnierz, wysłuchał polecenia, po czym natarł na miasto i zdobył je. Jednak nie chciał posiąść zasług za zdobycie miasta, dlatego wezwał Dawida, by ten "dokończył dzieła" oblegając pozostałą część miasta.

Rabba została zdobyta, a Dawid nałożył sobie koronę bożka Ammonitów, Milkoma, a ludność zapędził do ciężkich robót.

2Sm 11:1-25; 12:26-31

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)