Podróże biblijne

Paweł - 1 podróż misyjna

 kategoria: Atlasy biblijne   dział: Podróże biblijne

Antiochia

"A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, po odprawieniu postów i modlitwy, nałożyli na nich ręce i wyprawili ich." Dz.Ap. 13:2-3

Powołanie Pawła (Saula) i Barnaby do służby misyjnej.

Seleucja

"A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr" Dz.Ap. 13:4

Salamina

"A gdy przybyli do Salaminy, zwiastowali Słowo Boże w synagogach żydowskich; mieli też z sobą i Jana jako pomocnika" Dz.Ap. 13:5

Pafos

"Przeszedłszy całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego czarnoksiężnika, fałszywego proroka Żyda, imieniem Bar-Jezus" Dz.Ap. 13:6-12

Prokonsul Sergiusz Paweł był znany ze swej mądrości, otaczał się jednak różnego typu czarnoksiężnikami. Był nim między innymi Elymas, który wystąpił przeciwko apostołom. Saul, napełniony Duchem Świętym przeklina go, co sprawia natychmiastową ślepotę Elymasa. Prokonsul, widząc spektakularny cud nawraca się, a Saul od tej pory nazywany jest apostołem Pawłem.

Perge

"A Paweł i jego towarzysze, odpłynąwszy z Pafos, przybyli do Perge w Pamfilii" Dz.Ap. 13:13

Odłączenie się Jana Marka, który wrócił do Jerozolimy.

Antiochia Pizydyjska

"A oni z Perge powędrowali dalej i dotarli do Antiochii Pizydyjskiej." Dz.Ap. 13:14

Przemowa Pawła w dzień Sabatu w synagodze oparta na dziejach i nadziei Izraela. Poruszeni kazaniem ludzie proszą Pawła o kontynuację w następny Sabat. Paweł się godzi i wygłasza kolejne kazanie, na które schodzi się całe miasto. Zazdrośni Żydzi widząc, jak rozchodzi się Słowo Pańskie po całej krainie podburzają pobożne i wpływowe kobiety, oraz dostojników, by rozpoczęto prześladowanie Pawła i Barnaby. Wypędzeni uczniowie otrząsają proch z nóg swoich.

Ikonum

"A w Ikonium weszli również do synagogi żydowskiej i przemawiali tak, iż uwierzyło wielkie mnóstwo Żydów i Greków." Dz.Ap. 14:1-5

Działanie apostołów, poparte cudami podzieliło miasto, co doprowadziło do kolejnego prześladowania i wypędzenia.

Listra i Derbe

"Dowiedziawszy się o tym, uszli do miast likaońskich, Listry i Derbe, i okolicy" Dz.Ap. 14:6

W Listrze Paweł dokonał spektakularnego cudu na chromym od urodzenia wszczynając taki entuzjazm, że tłum zaczął obwoływać ich bogami, nazwając Barnabę Zeusem, a Pawła Hermesem. Przerażeni i zmieszani apostołowie bronili się przed tym, głosząc nowinę o jedynym Bogu Żywym. W międzyczasie z Ikonum nadeszli Żydzi, którzy podburzyli tłum, tak, że ukamieniowali Pawła i porzucili poza miastem sądząc, że nie żyje. Ocalony przez uczniów nazajutrz udał się do Derbe.

Powrót

"Stamtąd zaś odpłynęli do Antiochii" Dz.Ap.14:21-26

Pozyskawszy wielu uczniów Paweł powrócił do Antiochii, odwiedzając uczniów w Listrze, Ikonum, Antiochii Pizdyjskiej, Perge i Atalii.

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)