Nauki Jezusa

Przypowieść o pszenicy i kąkolu

 kategoria: Jezus Chrystus   dział: Nauki Jezusa

Opowiedział im [Jezus] też inną przypowieść. „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który zasiał na swoim polu dobre ziarno. (Mt 13,24)

Gospodarz, z reguły dba o swój dobytek, więc zasianie dobrego ziarna na polu, to coś naturalnego...

Gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel, nasiał chwastu pomiędzy pszenicę i odszedł. (Mt 13,25)

...nawet działanie nieprzyjaciela, choć szkodliwe, też jest naturalne: nieprzyjaciele już tak mają, że szkodzą innym!

Kiedy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wówczas ukazał się także chwast. (Mt 13,26)

Gleba również „zachowała się” naturalnie – to, co zostało zasiane, to wyrosło...

Wtedy słudzy poszli do właściciela i zapytali: «Panie! Przecież dobre ziarno zasiałeś na polu. Skąd więc wziął się chwast?». (Mt 13,27)

Słudzy znając gospodarza, zadają naturalne pytanie: dlaczego twoje pole nie wygląda tak, jak powinno?!

A on odpowiedział: «To dzieło nieprzyjaciela». Wtedy słudzy rzekli: «Czy chcesz, żebyśmy poszli i powyrywali go?». (Mt 13,28)

Uświadomieni przez gospodarza słudzy, chcą ratować sytuację...

On odparł: «Nie. Gdyż w czasie zbierania chwastu moglibyście wyrwać z nim także pszenicę. (Mt 13,29)

...zostają jednak powstrzymani: ze względu na oczekiwanie przyszłego dobrego plonu!

Pozwólcie im rosnąć razem aż do żniw. A w czasie żniw powiem żniwiarzom: Zbierzcie najpierw chwast, zwiążcie go w snopy i spalcie. Pszenicę natomiast zanieście do mego spichlerza»”. (Mt 13,30)

Żniwa to czas podziału! Czas oddzielenia chwastu od zboża... Do żniw rosły obok siebie, ale teraz nastąpi drastyczne oddzielenie...

Potem opuścił tłumy i wszedł do domu. Uczniowie podeszli do Niego i prosili: „Objaśnij nam przypowieść o chwaście na roli”. (Mt 13,36)

Postawa uczniów jest zachętą do stawiania pytań: gdy czegoś nie wiesz – znajdź tego, kto wie...!

On więc powiedział: „Siewcą dobrego nasienia jest Syn Człowieczy, (Mt 13,37)

Pan Jezus sieje tylko dobre nasienie...

a rolą jest świat. Dobrym ziarnem są synowie królestwa, a chwastem - synowie Złego. (Mt 13,38)

...robi to na całym świecie, a plonem są dzieci Boże: ludzie prawdziwie nawróceni do Boga! Na świecie są też synowie Złego, czyli bezbożnicy...

Nieprzyjacielem jest diabeł, a żniwem - koniec świata. Żniwiarzami zaś są aniołowie. (Mt 13,39)

Jezus wprost wyjaśnia jakiej symboliki użył, opowiadając tę przypowieść...

Podobnie jak zbiera się chwast, żeby spalić go w ogniu, tak też będzie przy końcu świata. (Mt 13,40)

Nadejdzie koniec świata! Żyjący bez Boga mają się czego bać... ale oni wolą uciekać od Boga, niż biec do Niego...

Syn Człowieczy wyśle aniołów, a oni usuną z Jego królestwa wszystkie przyczyny upadku oraz tych, którzy postępują niegodziwie. (Mt 13,41)

Musi nadejść czas, gdy to, co skaziło doskonale stworzony świat, zostanie usunięte... 

I wrzucą ich do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. (Mt 13,42)

...to straszne miejsce nie musi być Twoim udziałem! Wystarczy, że zawołasz do Jezusa, aby zbawił Cię (uratował od tego „rozpalonego pieca”) na mocy Ofiary, złożonej na Krzyżu...

Sprawiedliwi natomiast zajaśnieją jak słońce w królestwie swego Ojca. Kto ma uszy, niech słucha. (Mt 13,43)

Los zbawionych będzie tak odmienny od losu potępionych, że naprawdę: jeśli umiesz słuchać, to usłysz, jak Jezus zaprasza Cię do wieczności w swoim Królestwie...!
„Nawróćcie się, bo nadchodzi już królestwo niebieskie”. Mt 3,2

Ewangelia wg św. Mateusza 13,24-30.36-43

przekład biblijny: Biblia Paulistów (2005/2008)
komentarz: Zbyszek

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)