Życie Jezusa

Życie i działalność Jezusa Chrystusa cz.3

 kategoria: Jezus Chrystus   dział: Życie Jezusa

Betania (1)

A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. J 11:1

Jezus wskrzesza Łazarza.

J 11:1-44

Jerycho (2)

A gdy On przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze, żebrząc. Łuk 18:35

Przywrócenie wzroku ślepemu Bartymeuszowi. Ambicje apostołów, Jakuba i Jana. Zacheusz, pragnąc ujrzeć Jezusa, wspina się na sykomorę.

Mt 20:17-34 , Mk 10:32-52; Łuk 18:35-43; 19:1-10


Efraim (3)

Jezus więc już nie chodził jawnie między Żydami, ale odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał wraz z uczniami. J 11:54

Jezus wycofuje się czasowo z publicznej posługi z uczniami z powodu zagrożenia  życia.

J 11:54-57

Jerozolima (4)

Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, Nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie, i wołała: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! J 12:12-13

Triumfalny wjazd do Jerozolimy. Powtórne wypędzenie kupców ze świątyni. Prośba Greków pragnących spotkać się z Jezusem.

Mat 21:1-16; Mk 11:1-10; Łuk 19:29-46; 20:1-47; J 12:12-50

Betania (5)

I opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. Mat 21:17

Uschnięcie drzewa figowego. Nauka o mocy wiary.

Mat 21:17-22; Mk 11:13-14.20-26

Jerozolima (6)

A gdy On przyszedł do świątyni, przystąpili do niego, gdy nauczał, arcykapłani i starsi ludu, mówiąc: Jaką mocą to czynisz i kto ci dał tę moc? Mat 21:23

Nauczanie w świątyni, spory z faryzeuszami, saduceuszami i uczonymi w Piśmie. Grosz ubogiej wdowy. Proroctwo o zburzeniu Jerozolimy i końcu świata.

Mat 21:23-46; 22:1-46; 23:1-39; 24:1-51; 25:1-46; Mk 11:27-33; 12:1-44; 13:1-37; Łuk 20:1-47; 21:1-37

Betania (7)

A gdy On był w Betanii, w domu Szymona trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego; stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. Mk 14:3

Namaszczenie Jezusa w Betanii. Decyzja Judasza o zdradzie Jezusa.

Mat 26:6-16; Mk 14:3-9; J 12:1-3

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)