Roślinność Palestyny

 Kategoria: Atlasy biblijne, dział: Geografia Izraela, data aktualizacji: 22.11.2022

Eliasz

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST, data aktualizacji: 15.11.2022
Znaczenie imienia: moim Bogiem jest Jahwe Fakty biblijne Prorok żyjący w Izraelu w czasach panowania króla Achaba. Nazywany Tiszbitą, gdyż pochodził z miejscowości Tiszbe w Gileadzie. Achab wraz ze swą żoną Izebel wprowadził do Izraela pogański ...

Tomasz (apostoł)

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w NT, data aktualizacji: 10.03.2022
Znaczenie imienia: (po aramejsku toma) Bliźniak Fakty biblijne Tomasz, zwany Bliźniakiem, był jednym z dwunastu apostołów. Według Jana, kiedy Jezus pojawiał się przed apostołami po zmartwychwstaniu i pokazał im swoje rany, Tomasza wśród ...

Stronnictwa żydowskie w czasach Jezusa

 Kategoria: Ciekawostki, data aktualizacji: 10.03.2022

W ostatnich dwóch wiekach p.n.e. istniały w judaizmie rozmaite sekty, z których największe znaczenie miały stronnictwa faryzeuszy i saduceuszy. Oba były stosunkowo niewielkimi, elitarnymi stronnictwami.

Psalm 14

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy, data aktualizacji: 04.06.2021
PSALM 14. Lamentacja jednostki, powtórzona w nieco innej wersji w Psalmie 53. Spojrzenie Boga Zbawcy oznacza pełne poznanie rzeczywistości. Bóg spoglądający z nieba (w. 2) jest nadzieją narodu wybranego na zakończenie czasu niewoli. To samo spojrzenie Boga staje się powodem trwogi ludzi nierozumnych, czyli zuchwale odrzucających panowanie Boga i czynienie dobra (w. 5). ...

Psalm 15

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy, data aktualizacji: 04.06.2021
PSALM 15. Typowy przykład tzw. liturgii wejścia (Iz 33,13-16; Ps 24), w której służba świątynna przypominała pielgrzymom o właściwym usposobieniu wewnętrznym, aby móc wejść do świątyni. Następnie wchodzący deklarowali swą niewinność (Ps 5,5-8; 26,3-8). Warunkiem wejścia na świętą górę (w. 1), czyli Syjon, jest nienaganne życie, dotrzymywanie słowa, ...

Psalm 16

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy, data aktualizacji: 04.06.2021
PSALM 16. Akcja tego psalmu ufności rozgrywa się w trzech etapach: wierny szuka ucieczki w świątyni, gdzie wzywa Boga, wyznając swą wiarę i wyrzekając się jakichkolwiek związków z bożkami (ww. 1-6). Po nocnej modlitwie umacnia się jego ufność (ww. 7-9), dlatego zwraca się do Boga, przekonany o władzy Boga nad śmiercią i o bliskim zbawieniu (ww. 10n). W świetle NT psalm ...

Marek (ewangelista)

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w NT, data aktualizacji: 05.05.2021
 Znaczenie imienia: wielki wojownik, należący do Marsa Fakty biblijne Marek – jeden z czterech autorów Ewangelii.Marek to imię pochodzenia łacińskiego, jedno z najstarszych imion rzymskich - Martikos.Pochodzi od imienia boga wojny Marsa.W Biblii ...

Łukasz (ewangelista)

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w NT, data aktualizacji: 05.05.2021
 Znaczenie imienia: urodzony o świcie Fakty biblijne Łukasz – jeden z czterech autorów Ewangelii.Jest to imię o łacińskim pochodzeniu i można je przetłumaczyć jako „mieszkaniec Lukanii”, lub „jasny”. Z greckiego Loukas ...

Obrona Masady

 Kategoria: Ciekawostki, data aktualizacji: 28.04.2021
Ciekawostki - Obrona Masady

Twierdza Masada została wybudowana na niedostępnej skale o względnej wysokości ok. 500 m...

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)