Saul

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST, dodano: 17.08.2019
Znaczenie imienia: Wyproszony u Boga Fakty biblijne Pierwszy król Izraela, wybrany przez Boga (1Sm 9,15-16; 10,1). Saul pochodził z bogatej rodziny w plemieniu Beniamina. Był przystojny, o głowę przewyższał rodaków, odznaczał się wielką siłą i ...

Ezdrasz

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST, dodano: 02.08.2019
 Znaczenie imienia: pomoc Fakty biblijne Kapłan z rodu Aarona, potomek Eleazara oraz Pinechasa; biegły kopista pism i nauczyciel Prawa, znający zarówno język hebrajski, jak i aramejski. Spisał Księgę nazwaną od jego imienia, a też prawdopodobnie ...

Nehemiasz

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST, dodano: 02.08.2019
 Znaczenie imienia: Jahwe pociesza Fakty biblijne Syn Chakaliasza, podczaszy perskiego króla Artakserksesa I, a później namiestnik Żydów kierujący odbudową murów Jerozolimy; także pisarz biblijnej księgi noszącej jego imię (Neh ...

Nabal

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST, dodano: 25.07.2019
 Znaczenie imienia: głupi,nieszlachetny Fakty biblijne Bogacz, lecz grubianin. Z rodu Kalebita, zamieszkały w Maon, właściciel trzech tysięcy owiec i tysiąca kóz w Karmelu. Żoną jego była piękna Abigail. Gdy Dawid, który otaczał opieką ...

Imiona Jezusa Chrystusa

 Kategoria: Jezus Chrystus, dział: Proroctwa o Jezusie, dodano: 21.07.2019

Imiona Jezusa Chrystusa nadawane mu w Starym i Nowym Testamencie

Estera

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST, dodano: 19.07.2019
Znaczenie imienia: Gwiazda Fakty biblijne Osierocona Żydówka z plemienia Beniamina, której hebrajskie imię brzmiało Hadassa – co znaczy: „mirt”. Należała do rodziny uprowadzonej z Jerozolimy do Babilonu wraz z królem ...

Łazarz

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w NT, dodano: 08.07.2019
Znaczenie imienia: Ten, któremu Bóg pomaga. Od hebrajskiego imienia Eleazar. Fakty biblijne Łazarz, zamieszkały w Betanii, brat Marii i Marty, jeden z najbliższych przyjaciół Jezusa. Na nim Jezus dokonał spektakularnego cudu wskrzeszenia. W ...

Maria Magdalena

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w NT, dodano: 16.12.2018
Znaczenie imienia: Miriam - Piękna, Wspaniała (Magdalena) - pochodzaca z Magdali Fakty biblijne Pochodziła prawdopodobnie z Magdali, miasta na zachodnim brzegu Morza Galilejskiego. Obecna we wszystkich 4 ewangeliach. Jej spotkanie z Jezusem owocuje wypędzeniem z ...

Psalm 1

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy, dodano: 29.10.2018
PSALM 1. Psalm 1 wraz z Psalmem 2 wprowadzają w tematykę całego Psałterza. Mądrościowy temat dwóch dróg, czyli postępowania sprawiedliwych i grzeszników, dzieli utwór na dwie części (ww. 1-3.4-6). Kto jest zakorzeniony w Bogu, oprze się działaniu Złego. Kto zasiewa Boże słowo w sercu i rozważa je ustawicznie, nie obawia się Sądu Ostatecznego. Życie ...

Psalm 2

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy, dodano: 29.10.2018
PSALM 2. Psalm królewski (zob. Wprowadzenie) zbudowany z czterech strof: bunt potęg wrogich Bogu (ww. 1-3), reakcja Boga w niebie i Jego postanowienie o wyborze króla (ww. 4-6), wystąpienie króla (Mesjasza), który odczytuje Boski dekret o nadaniu mu władzy królewskiej (ww. 7-9), wezwanie wszystkich królów do wierności Bogu (ww. 10-12). Psalm ...
Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania). (więcej informacji)