Gedeon

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST, data aktualizacji: 29.03.2020
 Znaczenie imienia: burzyciel, niszczyciel Fakty biblijne Gedeon, zwany również Jerubaalem, syn Joasza, piąty z dwunastu sędziów wymienionych w Księdze Sędziów, pochodził z pokolenia Manassesa.Gedeon w tajemnicy młócił swoje ...

Ketura

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST, data aktualizacji: 24.03.2020
 Znaczenie imienia: kadzidło Fakty biblijne Żona Abrahama po śmierci Sary. Miała sześciu synów, których Abraham obdarował  i kazał im odejść na wschód od swego pierworodnego syna Izaaka, któremu oddał całe swoje mienie. ...

Chuszaj

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST, data aktualizacji: 23.03.2020
Znaczenie imienia: Żwawy, zwinniejszy Fakty biblijne Przyjaciel Dawida i jego doradca, dzięki któremu Dawid odzyskał tron po stłumieniu powstania swego syna Absaloma. Po ucieczce Dawida z Jerozolimy Chuszaj miał tam powrócić, aby wybadać, jakie ...

Akisz

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST, data aktualizacji: 23.03.2020
Znaczenie imienia: zaklinacz węży Fakty biblijne Król Gat, a zatem jeden z ważniejszych wodzów filistyńskich. Zaprzyjaźnił się i wszedł w przymierze z Dawidem, kiedy ten ukrywał się przed zawistnym Saulem. Dawid uciekł do Gat, gdzie udawał ...

Saul

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST, data aktualizacji: 17.08.2019
Znaczenie imienia: Wyproszony u Boga Fakty biblijne Pierwszy król Izraela, wybrany przez Boga (1Sm 9,15-16; 10,1). Saul pochodził z bogatej rodziny w plemieniu Beniamina. Był przystojny, o głowę przewyższał rodaków, odznaczał się wielką siłą i ...

Ezdrasz

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST, data aktualizacji: 02.08.2019
 Znaczenie imienia: pomoc Fakty biblijne Kapłan z rodu Aarona, potomek Eleazara oraz Pinechasa; biegły kopista pism i nauczyciel Prawa, znający zarówno język hebrajski, jak i aramejski. Spisał Księgę nazwaną od jego imienia, a też prawdopodobnie ...

Nehemiasz

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST, data aktualizacji: 02.08.2019
 Znaczenie imienia: Jahwe pociesza Fakty biblijne Syn Chakaliasza, podczaszy perskiego króla Artakserksesa I, a później namiestnik Żydów kierujący odbudową murów Jerozolimy; także pisarz biblijnej księgi noszącej jego imię (Neh ...

Nabal

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST, data aktualizacji: 25.07.2019
 Znaczenie imienia: głupi,nieszlachetny Fakty biblijne Bogacz, lecz grubianin. Z rodu Kalebita, zamieszkały w Maon, właściciel trzech tysięcy owiec i tysiąca kóz w Karmelu. Żoną jego była piękna Abigail. Gdy Dawid, który otaczał opieką ...

Imiona Jezusa Chrystusa

 Kategoria: Jezus Chrystus, dział: Proroctwa o Jezusie, data aktualizacji: 21.07.2019

Imiona Jezusa Chrystusa nadawane mu w Starym i Nowym Testamencie

Estera

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST, data aktualizacji: 19.07.2019
Znaczenie imienia: Gwiazda Fakty biblijne Osierocona Żydówka z plemienia Beniamina, której hebrajskie imię brzmiało Hadassa – co znaczy: „mirt”. Należała do rodziny uprowadzonej z Jerozolimy do Babilonu wraz z królem ...
Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania). (więcej informacji)