Maria Magdalena

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w NT, dodano: 16.12.2018
Znaczenie imienia: Miriam - Piękna, Wspaniała (Magdalena) - pochodzaca z Magdali Fakty biblijne Pochodziła prawdopodobnie z Magdali, miasta na zachodnim brzegu Morza Galilejskiego. Obecna we wszystkich 4 ewangeliach. Jej spotkanie z Jezusem owocuje wypędzeniem z ...

Psalm 1

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy, dodano: 29.10.2018
PSALM 1. Psalm 1 wraz z Psalmem 2 wprowadzają w tematykę całego Psałterza. Mądrościowy temat dwóch dróg, czyli postępowania sprawiedliwych i grzeszników, dzieli utwór na dwie części (ww. 1-3.4-6). Kto jest zakorzeniony w Bogu, oprze się działaniu Złego. Kto zasiewa Boże słowo w sercu i rozważa je ustawicznie, nie obawia się Sądu Ostatecznego. Życie ...

Psalm 2

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy, dodano: 29.10.2018
PSALM 2. Psalm królewski (zob. Wprowadzenie) zbudowany z czterech strof: bunt potęg wrogich Bogu (ww. 1-3), reakcja Boga w niebie i Jego postanowienie o wyborze króla (ww. 4-6), wystąpienie króla (Mesjasza), który odczytuje Boski dekret o nadaniu mu władzy królewskiej (ww. 7-9), wezwanie wszystkich królów do wierności Bogu (ww. 10-12). Psalm ...

Psalm 3

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy, dodano: 29.10.2018
PSALM 3. Lamentacja jednostki z powodu zagrożenia przez wrogów. Tytuł psalmu, dodany w nagłówku ( 2Sm 15 – 17), świadczy o tym, że tradycja żydowska połączyła go z historią Dawida. Podział utworu na trzy części (ww. 2n.4-6.7-9) ukazuje rozwój akcji: zagrożenie i szyderstwo wrogów, wyznanie ufności w pomoc Boga, z pomocą Pana odważne stawienie ...

Psalm 5

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy, dodano: 29.10.2018
PSALM 5. Lamentacja jednostki, której tłem jest poranny kult w świątyni. Psalm 5 jest wołaniem o pomoc wobec zagrożenia ze strony złoczyńców, którzy czyhają na życie psalmisty. Jest on pewny azylu w świątyni Pańskiej i zniszczenia planów nieprzyjaciół. Wierni z pewnością rozradują się pomocą Pana. W świetle NT jest to ...

Psalm 11

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy, dodano: 29.10.2018
PSALM 11. Psalm składa się z dwóch części, z których pierwsza (ww. 1-4) mówi o radzie, jaką otrzymał psalmista: ma opuścić Syjon, bo wrogowie gotowi są do ataku. On jednak całą ufność złożył w Bogu. Część druga (ww. 5-7) opiera tę ufność na sprawiedliwym sądzie Bożym, czekającym złych i dobrych. Można tu dostrzec wyrocznię kapłana ...

Psalm 6

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy, dodano: 29.10.2018
PSALM 6. Lamentacja jednostki w obliczu Bożego gniewu (w. 2). Zagrożenie życia, jakiego doświadcza psalmista, odczytuje on właśnie jako przejaw gniewu Boga. To typowa starotestamentowa interpretacja, u której źródeł jest przede wszystkim świadomość popełnionych przez ludzi grzechów. Człowiek cierpiący błaga więc o uzdrowienie (ww. 2-8). Pewien ...

Psalm 7

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy, dodano: 29.10.2018
PSALM 7. Lamentacja jednostki, niesprawiedliwie oskarżonego człowieka. Wyznaje on swoją niewinność, wzmacniając wyznanie złorzeczeniem samemu sobie, jeśli kłamie (ww. 2-6). Następnie prosi Boga, by dokonał sądu i stwierdził niewinność psalmisty (ww. 7-12) oraz ukarał kłamliwych oskarżycieli (ww. 13-17). Wreszcie składa obietnicę dziękczynienia za wysłuchanie ...

Psalm 8

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy, dodano: 29.10.2018
PSALM 8. Hymn na cześć Boga Stwórcy, objęty klamrą pochwały imienia Bożego, które oznacza samego Boga (ww. 2.10). Podczas przesiedlenia babilońskiego kapłani chcieli podtrzymać nadzieję Izraela, akcentując władzę człowieka nad stworzeniem, a zarazem jedyność Stwórcy i Odkupiciela (Rdz 1:1-31 i Rdz 9:1-29). Hymn ukazuje także wielką godność ...

Psalm 9

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy, dodano: 29.10.2018
PSALM 9. Wraz z Psalmem 10 najprawdopodobniej pierwotnie stanowił jeden utwór. Podzielono go na potrzeby liturgii żydowskiej, stąd różnica w dalszej numeracji pomiędzy Biblią hebrajską i jej greckim przekładem, czyli Septuagintą (LXX). Początkowa pieśń pochwalna przechodzi w lamentację z elementami suplikacji (ww. 14.20n; zob. Ps 10:12; Ps 10:15). ...

Psalm 10

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy, dodano: 29.10.2018
PSALM 10. Wraz z Psalmem 9 najprawdopodobniej pierwotnie stanowił jeden utwór. Podzielono go na potrzeby liturgii żydowskiej, stąd różnica w dalszej numeracji pomiędzy Biblią hebrajską i jej greckim przekładem, czyli Septuagintą (LXX). Początkowa pieśń pochwalna przechodzi w lamentację z elementami suplikacji (ww. 14.20n; zob. Ps 10:12; Ps 10:15). ...

Psalm 12

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy, dodano: 29.10.2018
PSALM 12. W psalmie wyraźnie zarysowane są dwie części: lamentacja i złorzeczenie przeciwko krzywdzicielom (ww. 2-5) oraz wyrocznia z dodaniem sentencji pouczających (ww. 6-9). Złem, którego boleśnie doświadcza psalmista, jest podstępne słowo, grzech języka ( Jk 3:2-8), którym zostaje przeciwstawione szczere słowo Boga. Wymowa całego psalmu podkreśla ...

Psalm 13

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy, dodano: 29.10.2018
PSALM 13. Psalm rozwija się w trzech etapach: lamentacji cierpiącego (ww. 2n), jego prośbie (ww. 4n) i wyznaniu ufności w bliskie zbawienie (w. 6). Psalmista nie podaje konkretnych przyczyn swojej skargi. Zakreśla jedynie obszary, w których doznaje utrapień: poczucie oddalenia Boga, trudności wewnętrzne i wrogość ze strony ludzi. W świetle przypowieści o ...

Psalm 4

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy, dodano: 28.10.2018
PSALM 4. Lamentacja jednostki, w której wyznanie ufności dominuje nad skargą. Psalmista doświadczył pomocy Boga (w. 2), ogłasza ją czcicielom bożków i zachęca, by jak on zaufali jedynemu Bogu (ww. 3-7), który jest źródłem radości i bezpieczeństwa (ww. 8n). Głębokie zaufanie Bogu pozwala psalmiście zachować równowagę wobec dręczącej go ...

Droga

 Kategoria: Teksty, dział: Teatr biblijny, autor: Masmika, dodano: 07.09.2018
AKT 1. Na scenie jest pusto, stoi jedynie krzesło. Po chwili pojawiają się różni ludzi, ale zachowują się bardzo dziwnie. Jeden staje i czyta gazetę do góry nogami, inny posuwa się fikając koziołki, reszta porusza się, idąc tyłem. Jakaś kobieta wciąż wyciąga lusterko i poprawia fryzurę. Wszyscy zachowują się irracjonalnie, trwa to chwilę, potem nagle wszyscy ...

Przypowieść o sieci

 Kategoria: Jezus Chrystus, dział: Nauki Jezusa, dodano: 03.09.2018

Przypowieść Jezusa Chrystusa o sieci.

Firma

 Kategoria: Teksty, dział: Teatr biblijny, autor: Masmika, dodano: 03.09.2018
Akt 1 Scena podzielona jest na dwie części, lewa jest oświetlona, leży na niej człowiek przykryty szarym płótnem. Prawa strona sceny ginie w mroku. W tle rozlega się cicha, spokojna muzyka. Wchodzi trzech mężczyzn, Ojciec, Syn i Duch, zatrzymują się, Ojciec pochyla się nad leżącym, podnosi płótno, które go przykrywa i odrzuca precz. Drugi z mężczyzn - ...

Przypowieść o siewcy

 Kategoria: Jezus Chrystus, dział: Nauki Jezusa, dodano: 28.08.2018

Przypowieść Jezusa Chrystusa o ziarnie wysianym na cztery rodzaje gleb.

Audiobook - Głębia przebaczenia - Masmika Haba

 Kategoria: Teksty, dział: Opowiadania, autor: Masmika, dodano: 19.08.2018

"Głębia przebaczenia" to historia biblijna opowiadająca o królu Dawidzie w czasie gdy poznał Batszebę oraz o konsekwencjach tego związku.

Mini-Ewangelia Izajasza

 Kategoria: Teksty, dział: Cytaty na okazję, dodano: 07.07.2018

Boża opieka

 Kategoria: Teksty, dział: Cytaty na okazję, dodano: 02.07.2018

Modlitwa

 Kategoria: Teksty, dział: Cytaty na okazję, dodano: 29.06.2018

Działanie Ducha Św.

 Kategoria: Teksty, dział: Cytaty na okazję, dodano: 16.06.2018

Życie Jezusa Chrystusa

 Kategoria: Teksty, dział: Cytaty na okazję, dodano: 16.06.2018

Walka duchowa

 Kategoria: Teksty, dział: Cytaty na okazję, dodano: 15.06.2018

 

Chrześcijańskie życie

 Kategoria: Teksty, dział: Cytaty na okazję, dodano: 15.06.2018

Jonasz i robak

 Kategoria: Teksty, dział: Teatr biblijny, autor: Masmika, dodano: 17.05.2018
Akt 1 Pośrodku sceny stoi krzesło nakryte płachtą żółtego materiału. Brzmi głośna muzyka, słychać gwar miasta. Na scenę wchodzi człowiek w garniturze (Biznesmen), wystrojona Dziewczyna, machająca torebką, chłopak ze słuchawkami na uszach, podrygujący w rytm muzyki (Muzyk), człowiek z laptopem (Gracz). Dziewczyna sięga po komórkę. Dziewczyna (trajkocze): ...

Balonik

 Kategoria: Teksty, dział: Teatr biblijny, autor: Masmika, dodano: 17.05.2018
Na scenie stoi stolik z dwoma krzesłami. Ojciec i matka wchodzą na scenę, trzymają się za ręce. Za nimi wchodzi ubrany na biało anioł, w białych rękawiczkach. Za rękę prowadzi chłopca w białej masce bez twarzy. Ojciec wyciąga gazetę, matka krząta się przygotowując obiad, kładzie talerz przed ojcem, sama staje obok wycierając ręce w ścierkę. Ojciec:- Popatrz, Haniu, ...

Aloes

 Kategoria: Słowniki, dział: Wyrażenia biblijne A-F, dodano: 12.05.2018
ALOES – żywica drzewa Aloexylon agallochon, różnego od naszego "aloesu", "agawy"; słowo aloes pochodzi od greckiego wyrazu alòe. Aloes, o którym mowa w Biblii, nie ma nic wspólnego ze znanym nam aloesem zwyczajnym (Aloe vera). ...

Kot

 Kategoria: Teksty, dział: Opowiadania dla dzieci, autor: Masmika, dodano: 05.05.2018
Teksty - Kot

Opowieść kota.

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania). (więcej informacji)