Słowniki

Aaron

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Oświecony, mówca Fakty biblijne Izraelita z pokolenia Lewitów, starszy brat Mojżesza i Miriam, syn Amrama i Jokebed. Urodził się w czasie niewoli Egipskiej. Ponieważ Mojżesz nie potrafił przekonująco mówić, w jego ...

Abdiasz

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: sługa Jahwe Fakty biblijne Prorok, autor najkrótszej księgi Starego Testamentu. Żył w czasach babilońskiego podboju Judy. Ponieważ Edomici zamieszkiwali na wschód od Jordanu, byli szczególnie narażeni na ...

Abed-Nego

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Sługa promieni światła Fakty biblijne Babilońskie imię nadane Azariaszowi, jednemu z trzech żydowskich wygnańców wybranych do specjalnej służby przez króla Nabuchodonozora z Babilonu. Szadrak, Meszak i Abed-Nego, prowadzeni ...

Abel

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Znikomość, dech, karmiciel Fakty biblijne Młodszy syn Adama i Ewy, był pasterzem. Zginął z ręki swego brata Kaina, ogarniętego zazdrością, iż Bóg przyjął ofiarę brata nie jego. Różnica w ofiarach polegała na tym, że ...

Abigail

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Radość ojca Fakty biblijne Była żoną gburowatego Nabala, który okazał się niewdzięcznikiem wobec Dawida. który opiekował się jego stadami, swoją roztropnością uchroniła swego męża przed zemstą Dawida. Abigail ...

Abimelech

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Ojciec mój jest królem Fakty biblijne Król Geraru, ziemi leżącej w południowej Palestynie, gdzie przeniósł się Abraham ze swoją żoną Sarą. Ponieważ Sara była bardzo piękna, Abraham bojąc się, że zabiją go z ...

Abimelek

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Ojciec mój jest królem Fakty biblijne Syn Gedeona i jego nałożnicy z Sychem.Gedeon oprócz niego miał jeszcze 70 synów, Abimelek jednak spiskował przeciw nim pożądając władzy. Zgromadził u swych krewnych w Sychem ...

Abinadab

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Ojciec okazał się szczodry Fakty biblijne Mieszkaniec Gibei, który przez dwadzieścia lat przechowywał Arkę Przymierza w swoim domu do czasu, gdy Dawid zabrał do Jerozolimy. Wersety biblijne I Ks. Samuela 7; II Ks. Samuela 6; I Ks. ...

Abiram

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Wzniosły ojciec Fakty biblijne Syn Eliaba z pokolenia Rubena, jeden z przywódców buntu na pustyni synajskiej przeciwko Mojżeszowi, któremu przewodził Korach. Buntownicy spiskowali, gdyż byli niezadowoleni z przywództwa ...

Abiszag

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Ojciec pomyłki Fakty biblijne Piękna kobieta pochodząca z Szunem w środkowej Palestynie. Opiekowała się Dawidem, gdy ten był już bardzo stary, sypiała z nim ogrzewając jego ciało. Po śmierci Dawida Adoniasz, jeden z jego synów, ...

Abiszaj

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Fakty biblijne Ojciec podarunku Fakty biblijne Syn Serui, brat Joaba i Asaela. Był jednym z generałów Dawida w jego konflikcie z Saulem. Był z Dawidem, gdy zaskoczyli Saula w jego obozie na wzgórzu Chakila. Chciał zabić ...

Abner

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia:  Ojciec światła Fakty biblijne Kuzyn króla Saula, a zarazem dowódca jego armii. Po śmierci Saula z jego inicjatywy na króla został obrany syn Saula Iszbaal, lecz ten z czasem przeszedł na stronę Dawida. W czasie ...

Abraham

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Ojciec narodów Fakty biblijne Syn Teracha, powołany przez Boga opuścił wraz z rodziną Ur nad Eufratem i udał się na północ do Haranu, gdzie zmarł jego ojciec. Po jego śmierci Bóg wezwał Abrahama (wówczas ...

Absalom

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Ojciec pokoju Fakty biblijne Był trzecim z siedemnastu synów Dawida. Matką była Maaka, córka Talmaja, króla Geszur.Najbardziej faworyzowane dziecko, dumne ze swojej urody (słynął ze swoich wspaniałych włosów, kiedy ...

Achab

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia:  Ojca brat Fakty biblijne Syn Omriego, siódmy w kolejności król państwa Izraelskiego. Rządy sprawował w stolicy Samarii. Zręczny polityk, za jego panowania Izrael rozszerzył swe panowanie nad Gileadem i Baszan (na ...

Achiasz

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Bratem jest Jahwe Fakty biblijne Prorok zamieszkujący w Sylo. Powstrzymał Jeroboama, gdy ten uciekał do Egiptu, wystąpiwszy przeciwko Salomonowi. Rozdzierając swą szatę na dwanaście części przed Jeroboamem przepowiedział mu, że po ...

Achimaas

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Miły, wdzięczny brat Fakty biblijne Syn kapłana Sadoka, który podczas rebelii jednego z synów króla Dawida Absaloma oddał bardzo ważną przysługę Dawidowi pełniąc rolę posłańca przekazującego wiadomości. W drodze do ...

Achimelek

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Brat króla Fakty biblijne Kapłan sprawujący swą służbę w Nob, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. W czasie konfliktu Dawida z Królem Saulem pomógł Dawidowi dając mu chleby ze świątyni, które mogły być ...

Achinoam (żona Dawida)

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia:  Brat gniewu Fakty biblijne Trzecia żona króla Dawida, zaraz po Mikal, córce Saula, i po Abigail, wdowie po Nabalu. Pochodziła z Jizreel, Dawid poślubił ją, zanim został królem. Wraz z mężem  przebywała ...

Achinoam (Żona Saula)

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia:  Brat gniewu Fakty biblijne Żona króla Saula, córka Ahimaasa. Brak informacji na jej temat. Wersety biblijne I Ks. Samuela ...

Achitofel

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia:  Odpadły Fakty biblijne Achitofel pochodził z miasta Gilo, był doradcą Dawida. Podczas buntu Absaloma stanął po jego stronie, przeciwko Dawidowi, przez co spisek wzmacniał się. Rady Achitofela były bardzo cenione, zarówno przez ...

Adam

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Ziemia czerwona, mężczyzna z ziemi Fakty biblijne Pierwszy człowiek stworzony, pod koniec szóstego dnia stworzenia. Powstał z prochu ziemi, stąd wywodzi się jego imię.  Był umieszczony w Edenie, miał się opiekować ogrodem ...

Adoni-sedek

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Pan sprawiedliwości Fakty biblijne Kananejski król pierwotny władca Jerozolimy. Po zdobyciu przez Jozuego Jerycha i Aj zawiązał przeciw Izraelitom koalicję pięciu kananejskich władców. Koalicja była zbyt słaba i zawiązana zbyt ...

Adoniasz

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Jehowa jest moim panem Fakty biblijne Czwarty syn króla Dawida, urodzony w Hebronie. Podobnie jak Absalom, był bardzo urodziwy i jak Absaloma Dawid nigdy go nie karcił. Miał wysokie aspiracje, sprawił sobie wozy i konie, oraz świtę 50 ...

Agag

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Płomienisty Fakty biblijne Król Amalekitów, któremu Saul wbrew życzeniu Boga darował życie. Samuel posłany, by dokonać tego, w czym zawiódł Saul, skarciwszy Saula, wezwał do siebie Agaga, który pełen obaw ...

Aggeusz

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Świąteczny, uroczysty Fakty biblijne Prorok mieszkający w Babilonie około 520 r. pne, autor Księgi Aggeusza, nazywany "prorokiem mniejszym". Mógł być jednym z uprowadzonych do Babilonu jeńców. Rozpoczął swoją służbę 16 ...

Akan

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Zaczepienie, pokusa Fakty biblijne Pierwszy z bardzo wielu grzeszników, których występki sprowadziły nieszczęście na Izraelitów po przybyciu do Ziemi Obiecanej. Ponieważ Akan „wziął nieco z tego, co było obłożone ...

Amos

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Mocny, dźwigający ciężary Fakty biblijne Jeden z 12 proroków mniejszych, żył w ósmym wieku pne za panowania Uzjasza, króla judzkiego. Był współczesnym prorokowi Izajaszowi i Ozeaszowi. Mieszkał w Tekoa w Judzie, ...

Artarkserkses

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Król sprawiedliwy Fakty biblijne Król perski, w czasie jego panowania wrócili z wygnania Ezdrasz i Nehemiasz. Król akceptował dekret swego poprzednika Cyrusa dotyczący odbudowy Jerozolimy, jednakże ...

Atalia

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Jehowa uciska Fakty biblijne Żona Jorama, króla Judy, córka Achaba, pogańskiego króla Izraela, i Jezabel, czcicielki Baala. Miała syna Ochozjasza, który został zgładzony w rok po wstąpieniu na tron. Wtedy sama ...

Balaam (Bileam)

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Niszczyciel narodu Fakty biblijne Prorok cieszący się poważaniem ludzi do którego zwrócił się Balak, król Moabitów, gdy Izraelici zaczęli zagrażać Moabitom: zanosiło się, że "przykryją całą ziemię". Balak ...

Balak

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Wychwalacz, ten, który niszczy pola Fakty biblijne Król Moabu. Przeraził się, kiedy Mojżesz, pokonawszy Sychona, króla Amorytów, i Oga, króla Baszanu, zagroził Moabitom (ich ziemie leżały na wschód ...

Dalila

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Delikatna, wysmukła kobieta Fakty biblijne Podstępna żona Samsona, która doprowadziła do jego zguby. Odkrywszy tajemnicę siły Samsona, zdradziła ją Filistynom, obcięła mu włosy i oddała w ręce wrogów, którzy ...

Daniel

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Bóg jest moim sędzią Fakty biblijne Prorok boży, przebywający w niewoli w Babilonie (VI w. pne). Król babiloński Nabuchodonozor przeznaczył Daniela i jego trzech przyjaciół Szadraka, Meszaka i Abed-Nego do służby na ...

Datan

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Studniarz Fakty biblijne Syn Eliaba, wódz Rubenitów, dołączył do spisku Koracha Lewity kwestionując autorytet Mojżesza na pustyni Synaj. Przyłączyło się do nich 250 książąt izraelskich chcącymi kandydować na miejsce ...

Dawid

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Umiłowany Fakty biblijne Siódmy, najmłodszy syn Jessego, rolnika z Betlejem. Król Judy ok. roku 1008-1001 p.n.e. i król całego Izraela ok. roku 1001-968 p.n.e. Życie Dawida można podzielić na trzy główne okresy: ...

Debora

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Pszczoła, osa Fakty biblijne Żona Lappidota, prorokini, sprawująca sądy nad Izraelem. Wydawała wyroki siedząc pod palmą w górach Efraima. Ponieważ Izraelici popełniali grzeszne czyny, Bóg oddał ich w ręce Jabina, ...

Dina

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Pochodzi od słowa "Sędzia" Fakty biblijne Córka Jakuba i Lei. Kiedy nierozważnie wybrała się do miasta, chcąc spotkać się z innymi dziewczętami, została porwana i zgwałcona przez Sychema, syna Chamora, księcia tego kraju. Jego ...

Ebiatar

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Ojciec obfitości Fakty biblijne Kapłan rozpoczynający swoją działalność w mieście kapłańskim Nob, syn Achimeleka, wnuk Achituba, który był potomkiem Helego, kapłana w Szilo (1 Sm 14, 3). Działał w czasach Saula, był jedynym, ...

Efraim

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Podwójnie owocny, Płodny Fakty biblijne Młodszy syn Józefa i Asenat, wnuk Jakuba. Kiedy Józef przyprowadził go do Jakuba, ten, mimo, że starszemu Menassesowi przypadało pierworództwo, pobłogosławił Efraima, co ...

Elizeusz

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Bóg jest wybawieniem Fakty biblijne Elizeusz, syn rolnika Szafata z Abel-Mechola, miejscowości położonej w Dolinie Jordanu, należącej do pokolenia Issachara. Eliasz z nakazu Bożego namaścił go na proroka. Elizeusz ...

Ewa

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Kobieta, matka wszystkich żyjących Fakty biblijne Pierwsza kobieta, stworzona przez Boga z żebra Adama, miała być towarzyszką i pomocą pierwszemu człowiekowi. Gdy Adam zakończył nadawanie nazw zwierzętom, zauważył, że każde zwierzę ...

Ezaw

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: włochaty, kosmaty, szorstki Fakty biblijne Ezaw, nazywany również Edomem (czerwony), był pierworodnym synem Rebeki i Izaaka. Okoliczności jego narodzenia zapowiadały wrogość, jaka potem zaistniała pomiędzy braćmi i narodów, ...

Goliat

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
 Znaczenie imienia: wygnanie Fakty biblijne Słynny gigant z Gat, przez 40 dni przeciwstawiał się wojsku izraelskiemu, nawołując, by ktoś stanął przeciwko niemu w pojedynku. Pokonał go Dawid, który stanął do walki bez zbroi, ale z procą, ...

Haman

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: hałas, zgiełk Fakty biblijne Syn Hammedaty, potomka Agaga, główny minister króla Persji Achaszwerosza, był do tego stopnia wywyższony przez króla, że wszyscy dworzanie królewscy musieli oddawać mu pokłon. Jednak ...

Izaak

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: śmiejący się Fakty biblijne Jedyny syn Abrahama i Sary, jego narodziny były wypełnieniem obietnicy Boga. W wieku prawdopodobnie dwóch lat odbyło się święto związane z uroczystym odstawieniem od piersi (chłopiec przechodził pod ...

Kain

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: włócznia, kowal Fakty biblijne Pierworodny syn Adama i Ewy, był rolnikiem. W przypływie zazdrości, gdy jego ofiara z plonów rolnych została przez Boga odrzucona, a ofiara z baranka jego brata Abla przyjęta, zamordował swego ...

Melchizedek

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: król sprawiedliwości, król Salemu Fakty biblijne Król Salemu i kapłan Boga Najwyższego. Abraham spotkał go w dolinie Szewe, po rozgromieniu królów którzy pojmali jego bratanka Lota. Melchizedek ...

Mojżesz

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: wybawiony z wody Fakty biblijne Patriarcha, wyznaczony przez Boga na przywódcę narodu izraelskiego, wyprowadził  ich z niewoli w Egipcie i przeprowadził ich przez pustynię do Ziemi Obiecanej.Urodzony w Egipcie, został wychowany ...

Naaman

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: przyjemność Fakty biblijne Główny dowódca wojsk Aramu, najbliższy osobie króla Ben-Hadada II, któremu oficjalnie towarzyszył w odwiedzinach w świątyni Rimmona. Był narzędziem w rękach Boga, gdy przynosił ...

Noe

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Odpoczynek, pocieszenie Fakty biblijne Wnuk Matuzalema, bogobojny i sprawiedliwy człowiek, otrzymał od Boga polecenie zbudowania arki, która byłaby schronieniem przez wyniszczającym wszystko potopem. Jego misję przepowiedział przy ...

Sadok

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Sprawiedliwy Fakty biblijne Sadok, syn Achituba był kapłanem, wraz z lewitami nosił Skrzynię Pańską. Po zdobyciu Jerozolimy przez Dawida dzielił urząd kapłański wraz z Ebiatarem, jednakże tekst biblijny sugeruje, że był bardziej od ...

Samson

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Bohater jak słońce Fakty biblijne Syn Manoacha, z pokolenia Dan, z miasta Sorea, sądził Izrael przez 20 lat w regonie Dana między Sorea i Esztaol, w sąsiedztwie Filistynów. Jego narodziny były cudownie zwiastowane przez anioła, ...

Sedekiasz

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Sprawiedliwość Jehowy Fakty biblijne Ostatni król Judy, był trzecim synem Jozjasza, jego oryginalne imię Mataniasz zmienił król babiloński Nabuchodonozor na Sedekiasz, umieszczając go na tronie zamiast Jehojachina, ...

Tamar

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: palma Fakty biblijne Żona kolejnych synów Judy, Er i Onana, którzy zmarli nagłą śmiercią. Gdy żona Judy zmarła, pozostał mu jedynie Szela i wydawało się, że ród Judy wygaśnie, ponieważ Juda obawiał się ożenić ...

Uzzjasz

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia:  Pan jest moją mocą Fakty biblijne Występuje w Biblii jako Azariasz lub Uzzjasz. Jeden z synów Amasjasza, objął rządy w wieku 16 lat, panował w Judzie przez 52 lata. Jego matka Jekolia pochodziła z Jeruzalemu. Był pobożnym ...

Zachariasz (król)

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Zapamiętany przez Jehowę Fakty biblijne Syn Jeroboama II, króla Izraela, ostatni z linii Jehu. Panował jedynie pół roku, został zabity przez spiskowca Szallum, syna Jabesza, który został po nim kolejnym królem ...

Zachariasz (prorok)

 Kategoria: Słowniki, dział: Imiona w ST
Znaczenie imienia: Zapamiętany przez Jehowę Fakty biblijne Prorok Judy, jeden z 12 proroków "mniejszych", podobnie jak Ezechiel był kapłanem. Opisuje siebie jako "syna Berechiasza, syna Iddo". Iddo był jego dziadkiem, ale ponieważ jest duże ...
Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania). (więcej informacji)