Atlasy biblijne

Kampania wojenna Dawida

 Kategoria: Atlasy biblijne, dział: Podróże biblijne
  1. Dawid zdobywa Jerozolimę "I wyruszył król wraz ze swoimi ludźmi do Jeruzalemu" 2Sm 5:6  Dawid, jako król potrzebował stolicę. Dlatego wyruszył przeciwko Jebuzejczykom, posiadającym twierdzę Syjon, którzy chełpili się ...

Paweł - 1 podróż misyjna

 Kategoria: Atlasy biblijne, dział: Podróże biblijne
Antiochia "A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, po odprawieniu postów i modlitwy, nałożyli na nich ręce i wyprawili ich." ...

Paweł - 2 podróż misyjna

 Kategoria: Atlasy biblijne, dział: Podróże biblijne
Antiochia Po kilku dniach Paweł i Barnaba znów zapragnęli udać się do założonych w Azji zborów, jednak z powodu nieporozumienia w sprawie Jana Marka, którego Barnaba chciał wziąć w podróż, lecz Paweł był mu niechętny, rozstali ...

Paweł - 3 podróż misyjna

 Kategoria: Atlasy biblijne, dział: Podróże biblijne
Antiochia "Spędziwszy tam jakiś czas, udał się w drogę, przemierzając kolejno krainę galacką i Frygię, utwierdzając wszystkich uczniów." Dz.Ap. 18:23 W Efezie zjawił się Apollos, żyd z Aleksandrii, znający jedynie chrzest Jana, jednak pouczony ...

Paweł - 4 podróż misyjna

 Kategoria: Atlasy biblijne, dział: Podróże biblijne
Jerozolima "Nazajutrz zaś, chcąc się dowiedzieć czegoś pewnego, o co go oskarżają Żydzi, uwolnił go z więzów i rozkazał zejść się arcykapłanom i całej Radzie Najwyższej, i wprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi." Dz.Ap. ...

Podróże Abrahama

 Kategoria: Atlasy biblijne, dział: Podróże biblijne
Ur Chaldejskie "I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, i wyszedł z nimi z Ur chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam." Rdz 11:31 Prace ...

Życie i działalność Jezusa Chrystusa cz.1

 Kategoria: Atlasy biblijne, dział: Podróże biblijne
Wydarzenia z dzieciństwa Jezusa Jerozolima Wtem ukazał się mu anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. I zatrwożył się Zachariasz na jego widok, i lęk go ogarnął. Łuk 1:11-12 W świątyni kapłan Zachariasz otrzymuje zapowiedź ...

Życie i działalność Jezusa Chrystusa cz.2

 Kategoria: Atlasy biblijne, dział: Podróże biblijne
Jezus rozpoczyna swoją misję Nazaret (1) I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać. Łuk 4:16 Jezus przybywa do swego rodzinnego miasta, w synagodze czyta o swym ...

Życie i działalność Jezusa Chrystusa cz.3

 Kategoria: Atlasy biblijne, dział: Podróże biblijne
Betania (1) A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. J 11:1Jezus wskrzesza Łazarza.J 11:1-44Jerycho (2) A gdy On przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze, żebrząc. Łuk 18:35Przywrócenie ...

Życie i działalność Jezusa Chrystusa cz.4

 Kategoria: Atlasy biblijne, dział: Podróże biblijne
Z powodu wielokrotnych zniszczeń Jerozolimy od czasów Jezusa, miejsca zamieszczone są na mapie w przybliżeniu. Jerozolima (1) A w pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali: Gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali ...
Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania). (więcej informacji)